Енергоаудит будівництва

Аудит в будівництві є невід'ємною частиною системи управління якістю будівельної організації і одним з важливих вимог ІСО 9001. У будівельній галузі стратегія проведення аудиту та його організація дещо відрізняються від аудиту в інших областях діяльності. Це пов'язано з особливостями ведення будівельних проектів. Аудит в будівництві охоплює дві ключові сфери: аудит будівельної організації і аудит будівельного проекту.

Енергоаудит будівництва Аудит будівельної організації дозволяє оцінити можливість виконувати будівельні проекти з встановленим рівнем якості на даний момент і на перспективу. Аудит будівельного проекту дозволяє оцінити здатність організації досягти встановлених цілей конкретного проекту.

Аудит в будівництві, також як і в інших областях діяльності, може бути трьох видів: аудит першої , другої і третьої сторони. Кожен з цих видів аудиту має свою «спрямованість». Аудити першою і другої сторони оцінюють здатність виконувати будівельні проекти. Аудит третьої сторони дає об'єктивну оцінку можливостей будівельної організації.

Як правило, аудит третьої сторони проводить незалежна організація (орган із сертифікації), яка підтверджує відповідність будівельної організації вимогам стандартів якості.

Аудит другої сторони проводиться інвестором чи замовником (або від їхнього імені). Також, аудит другої сторони може проводитися забудовником (коли інвестор і замовник виступають в одній особі).

Аудит першої сторони проводить сама будівельна організація, або керуюча компанія (головний офіс) будівельної організації.

У всіх цих випадках аудит в будівництві вимагає підвищеної уваги до певних факторів, пов'язаних з галузевими особливостями будівельного виробництва.